Rola Kwasu Hialuronowego

Rola i znaczenie hialuronianu w naturalnym procesie regeneracji uszkodzonej tkanki miękkiej zostały dowiedzione w sposób jednoznaczny i bezsporny, co bardzo dokładnie opisano w publikacji pt. ”Hialuronian – struktura, metabolizm, funkcje i rola w procesach gojenia ran”. Kwas hialuronowy występuje w macierzy pozakomórkowej, na powierzchni komórek oraz wewnątrzkomórkowo. Należy do rodziny naturalnych polisacharydów, występujących we wszystkich tkankach zwierzęcych. Jako składnik macierzy pozakomórkowej (ECM) odgrywa istotną rolę we wszystkich fazach gojenia, pełniąc funkcje strukturalno-biochemiczne i regulatorowe. Preparaty kwasu hialuronowego mają ugruntowaną pozycję w przyspieszeniu gojenia ran oraz w leczeniu patologii chrząstek stawowych.
W badaniach doświadczalnych wykazano zmiany zawartości kwasu hialuronowego w gojącej się ranie w miarę progresji procesów naprawczych. Stwierdzono, że jest on dominującym składnikiem nowo tworzącej się tkanki, po czym na kolejnych etapach gojenia jego zawartość stopniowo się zmniejsza, osiągając stabilny poziom w końcowej fazie gojenia. Podobną tendencję obserwuje się również w ranach ludzkich32. Kwas hialuronowy ma istotne znaczenie na każdym etapie gojenia się uszkodzonej tkanki. Wpływa on zarówno na zmniejszanie stanu zapalnego, tworzenie naczyń włosowatych, jak i tworzenie ziarniny (remodeling).
„Hialuronian, będący jednym ze składników macierzy pozakomórkowej (ECM), odgrywa główną rolę w każdej fazie procesu gojenia, stymulując komórkową migrację, różnicowanie i proliferację, uczestnicząc ponadto w regulacji metabolizmu i organizacji ECM”. Paweł Olczyk i wsp. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2008; 62; 651-659
Paweł Olczyk i wsp. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2008; 62; 651-659
Preparaty zawierające kwas hialuronowy stosowane są m.in. w ortopedii, okulistyce, otolaryngologii, ginekologii, dermatologii, reumatologii i proktologii, m.in. w leczeniu chorób i bólu stawów, np. śródstawowych uszkodzeń i zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych. Preparat TRUD™, wprowadzony na polski rynek w 2013 przez firmę Noviere, ma udokumentowane korzystne działanie w leczeniu miejscowym lewostronnego WZJG, o czym więcej przeczytają Państwo w części poświęconej temu preparatowi lub na stronie www.mojtrud.pl. W kontekście wiedzy, jaką posiadamy na temat skuteczności preparatu TRUD™ ważną informacją jest fakt, iż preparat GAF™, jako jeden z dwóch głównych składników zawiera kwas hialuronowy adoptowalny przez ludzką tkankę miękką i przygotowany specyficznie do wykorzystania jego właściwości wspomagających proces gojenia. Jest to ta sama technologia stosowana przez firmę Noviere od 2007 roku w preparatach SportVis™ i TendoVis™ podawanych w iniekcjach w leczeniu ostrych i przewlekłych uszkodzeń więzadeł i ścięgien.

Właściwości i mechanizmy działania kwasu hialuronowego wykorzystywane w preparacie GAF™:

 • Zwiększa szybkości gojenia – wspomaganie procesu odbudowy nabłonka
 • Zwiększa stopień nawilżenie tkanki - wspomaganie gojenie tkanek i umożliwienie jonizacji srebra
 • Wykazuje wysokie właściwości mukoadhezji, co umożliwia:
  • Utrzymywanie się jonów Ag+ w miejscu podania
  • Zwiększenie aktywność jonów Ag+ w błonie śluzowej
  • Tworzenie osłony ochronnej
 • Wykazuje działanie przeciwzapalne
 • Ogranicza proces bliznowacenia tkanki
 • Zmniejsza tworzenie zjawiska adhezji w procesie gojenia
 • Jest substancja biokompatybilnabezpieczna