TRUD

Prezentując Państwu innowację, jaką jest preparat GAF™ nie sposób nie wspomnieć o inspiracji, która była przyczyną stworzenia tego produktu. W 2013 roku firma MDT, której przedstawicielem na Polskę jest firma NOVIERE, wykorzystała po raz pierwszy technologię STABHA™ w gastroenterologii wprowadzając na rynek pierwszy na świecie preparat zarejestrowany do leczenia poważnego przewlekłego schorzenia jelita grubego, jakim jest choroba o nazwie Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego. Preparat TRUD™, bo nim tu mowa to pierwsza od wielu lat innowacyjna terapia z zakresu tzw. medycyny regeneracyjnej oparta o dwa rodzaje kwasu hialuronowego, z których każdy dzięki różnicom w wielkości cząsteczek i długości łańcuchów polimerowych spełnia inną rolę.

Kwas hialuronowy to substancja naturalnie znajdującą się w ludzkim organizmie, która gdy jest podawana w postaci o niskiej masie cząsteczkowej (do jelita grubego przenika przez śluzową warstwę błony śluzowej) wypełnia przestrzenie międzykomórkowe i uniemożliwia przenikanie leukocytów do przestrzeni międzykomórkowej ściany jelita oraz ich osadzenie w warstwie błony śluzowej. Przez takie ograniczenie obecności leukocytów (białych krwinek) w błonie śluzowej jelita dochodzi do tłumienia patologicznie występujących procesów zapalnych.

Powinowactwo różnej HA o różnej wielkości cząsteczki do uszkodzonej tkanki okrężnicy
Wnikanie niskocząsteczkowego (LMW) HA do matriks zewnątrzkomórkowego błony śluzowej

Podanie kwasu hialuronowego o niskiej masie cząsteczkowej ponadto redukuje w procesie gojenia działanie fibrogenne podczas odnawiania ściany jelita, co ogranicza powstawanie bliznowatych zwężeń jelita. Aż w 80% suchą masę wydalanego kału tworzą bakterie naturalnie wytwarzające toksyny, których obecność jest jednym z czynników, którym przypisuje się powodowanie zapalenia jelita grubego.

Kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej po zaaplikowaniu w postaci wlewki osadza się na warstwie śluzu pokrywającego ścianę jelita. Tym samym dochodzi do wzmocnienia warstwy śluzu wyściełającego ścianę jelita. Dodatkowo hialuronian o wysokiej masie cząsteczkowej powoduje podwyższenie lepkości śluzu, co z kolei obniża ryzyko przenikania ściany jelita przez toksyny. Kwas hialuronowy o wysokiej masie cząsteczkowej również ogranicza i blokuje ruch leukocytów kierujących się do uszkodzonej błony śluzowej pokrywającej ścianę jelita grubego, które nie mogą łatwo przedostać się przez warstwę śluzową wzmocnioną kwasem hialuronowym.

Umiejscowienie wysokocząsteczkowego (HMW) HA na błonie śluzowej jelita
Blokowanie migracji leukocytów przez HMW HA. Adaptacja za: University of Viginnia, Biomedical Engineering Department. "Każdy z tych pięciu etapów wydaje się być niezbędym dla skutecznego pozyskiwania leukocytów, w procesie zapalnym, gdyż zablokowanie jakiegokolowiek z nich może poważnie ograniczyć gromadzenie się leukocytów w tkance."

Głównie dzięki tym mechanizmom kwas hialuronowy wspomaga szybsze gojenie się błony śluzowej jelita grubego (remisja endoskopowa) w leczeniu preparatami salicylowymi, i co istotne dla poprawy jakości życia pacjentów, wyraźnie obniża potrzebę stosowania kombinacji leczenia za pomocą salicylanów w połączeniu z kortykosteroidami oraz oddala potrzebę stosowania leczenia immunosupresyjnego lub biologicznego, a jednocześnie przedłuża trwanie okresu bezobjawowego (remisja kliniczna).

Jak wynika z opisu działania, kwas hialuronowy wspomaga również procesy obronne oraz gojenie w leczeniu immunosupresyjnym lub biologicznym. TRUD™ zawierający kwas hialuronowy nadaje się do stosowania nawet po operacji jelita, kiedy to jego użycie ma za zadanie przyspieszyć proces gojenia leczonych miejsc.

Z praktycznego punktu widzenia należy mieć świadomość, że wszelakie substancje podawane za pomocą wlewki doodbytniczej osiągają skuteczny w leczeniu zasięg ograniczony do zagięcia śledzionowego okrężnicy. Z tego też powodu opisywany innowacyjny preparat leczniczy zawierający dwuskładnikowym kwas hialuronowym (HA) zalecany jest w dysfunkcji błony śluzowej jelita grubego dotyczącej części zstępującej i esowatej okrężnicy oraz odbytnicy w celu leczenia objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym ich nasileniem, bądź w celu złagodzenia objawów ostrego zapalenia lub też w umiarkowanym stadium zapalenia w celu osiągnięcia remisji, ewentualnie jej przedłużenia.

Skuteczność wynikające z zastosowania preparatu TRUD™ została opisana w badaniu klinicznym pt. „Safety and efficacy of HA in the induction of clinical and endoscopic remission in subjects with distal UC” oraz zaprezentowany poskim lekarzom w artykule współatorstwa prof. Grażyny Rydzewskiej pt. “Czy leczenie wlewkami hialuronianu sodu (TRUD) może być alternatywą w łagodnym i umiarkowanym zaostrzeniu lewostronnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego?”

Więcej informacji na temat preparatu TRUD™ znajdą państwo na stronie www.mojtrud.pl