Przetoki analne

Jest to nieprawidłowe połączenie pomiędzy odbytnicą, a skórą powstające na skutek przewlekłego zakażenia. Przetoka ma dwa ujścia: wewnętrzne w odbytnicy oraz zewnętrzne. To ostatnie znajduje się zazwyczaj w pobliżu odbytu.

Przyczyny

  • U 90 % chorych przetoka okołoodbytnicza powstaje z nieznanych przyczyn
  • U ponad 30 % pacjentów z ropniem okołoodbytniczym powstałym również z nieokreślonych przyczyn przekształca się w przetokę.

W pozostałych przypadkach rozwój przetok okołoodbytniczych wiąże się z określonymi chorobami:

  • Przetoki pooperacyjne i pourazowe - 3 %
  • Przetoki powstałe w wyniku istnienia szczeliny odbytu - 3 %
  • Przetoki towarzyszące chorobom zapalnym jelit - 3 %
  • Gruźlica -
  • Nowotwory odbytu i odbytnicy, grzybica, choroby weneryczne, radioterapia i białaczka, mogą również przyczynić się do powstania przetoki okołoodbytniczej

Objawy

  • Ból w trakcie defekacji (zwykle znacznie mniejszy niż w przypadku szczeliny odbytu)
  • Zmiany wysiękowo - zapalne
  • Świąd skóry okolicy odbytu